Kolostorok és dharma-központok

1979-ben, harminchárom éves korában Őszentsége a Gyalwa Karmapa saját képviselőjeként Ausztráliába és Új-Zélandba küldte Beru Khyentse Rinpochét, hogy a dharmát terjessze. Rinpoche kb. hét hónapon át tartózkodott Ausztráliában, s ez idő alatt menedéket, bódhicsitta-fogadalmat, mahamudra tanításokat, a nyungne (az ezerkarú és ezerszemű Avalokitesvara böjtös gyakorlata) meditációval kapcsolatos útmutatásokat, beavatásokat adott, és különféle jidamok szóbeli átadásában részesítette az érdeklődőket. Ausztráliai tartózkodása során Rinpoche két új Karma Kagyü dharma-központot alapított. Az egyik az Új-dél-walesi Karma Tasi Csöling, a másik a Kagyü Evam Csöling Melbourne városában, mely a tiszteletreméltó Traleg Rinpoche irányítása alatt áll. Sydney-ben már létezett egy Kagyü központ, melynek a Karmapa a Kagyü Dongag Csöling nevet adta. Rinpoche elvégezte a központ számára szükséges jogi teendőket, és hivatalosan létrehozta az alapítványt.

Új-Zélandon már működött egy dharma-központ, aminek a Gyalwa Karmapa a Karma Kagyü Cegszum Csöling nevet adta. Ezt a központot a tiszteletreméltó Karma Trinle Rinpoche egyik tanítványa ajándékozta a Karmapának. Őszentsége a XVI. Karmapa volt ennek a központnak az alapítója, Beru Khyentse Rinpoche pedig a szellemi vezetője. Tisztségénél fogva Beru Khyentse Rinpoche két lámát küldött oda Mainpat kolostorából.

 

Rinpoche számos tanítást adott, és sok emberrel megismertette a buddhizmust. Még ugyanebben az esztendőben ellátogatott Kuala Lumpurba, a malajziai Kagyü központba, hogy átadja a Kagyü vonal beavatásait és tanításait, kezdve a szádhanák éneklésével. Rinpoche ezen felül egy új központot is alapított Kuala Lumpur közelében (Seremban), valamint az egész országot bejárta, és a dharmát tanította a régi és az új tanítványoknak.

A szingapúri Szakja dharma-központ felkérésére Rinpoche ott is számos beavatást, szóbeli átadást, útmutatást és tanítást adott. Akkoriban egy Tashong nevű szerzetes, aki egy mahájána kolostorból érkezett, felkérte Rinpochét, hogy látogasson el a templomába. Rinpoche beleegyezett, és beavatásokat, szóbeli átadásokat, útmutatásokat és tanításokat adott a Karma Kagyü hagyomány alapján, s így számos tanítványnak mutatta be a vajrajána buddhizmus ösvényét. A tiszteletre méltó Tashong kérésére Rinpoche megalapította Szingapúrban az első Karma Kagyü központot, amelynek a Karme Csode Dharma Központ nevet adta. Maga Tashong is vajrajána gyakorló volt, hiszen tanítói az előző Beru Khyentse Rinpochétől és a néhai Bo Gangkar Rinpochétől kaptak tanításokat, amikor ezek a mesterek Kínában jártak. A későbbiekben Őszentsége Gyalwa Karmapa, Tyabdzse Sharma Rinpoche és számos egyéb Kagyü láma látogatott el a Karme Csode központba, amiből mára egy hatalmas és ismert központ lett, melynek feladata a dharma terjesztése a Kagyü hagyomány alapján. A jelenlegi rezidens apát, a tiszteletre méltó Sangpa Rinpoche Tyabdzse Shamar Rinpoche irányítása alatt tevékenykedik.

Rinpoche számos dharma-tevékenységet követően 1979 végén visszatért Új-Delhibe, ahol találkozott a Gyalwa Karmapával. Rinpoche tájékoztatta Őszentségét dharma-tevékenységeiről, különös tekintettel a különféle dharma-központok megalapítására. Őszentsége nagy örömmel hallgatta a híreket, és magasztalta Beru Jkhyentse Rinpochét elért eredményeiért.

Néhány héttel az Új-Delhiben építendő új kolostor alapkövének letétele előtt a Gyalwa Karmapa korábbi betegsége komolyra fordult, és kórházba kellett szállítani. Őszentsége lassan épült fel.

Őszentsége a Dalai Láma Beru Khyentse Rinpochével Rinpoche kolostorának bejáratánál. Bódhgája, 1990.

Amikor Beru Khyentse Rinpoche visszatért Mainpatba, látta, hogy új kolostora időközben elkészült. Az építkezést akkor indította el, mielőtt Ausztráliába utazott. Rinpoche mindig is vágyott arra, hogy egy Kagyü kolostort építsen Bódhgáján. Ennek érdekében 1977-ben engedélyért folyamodott az indiai központi kormányhoz és Bihar állam kormányához, hogy két hektárnyi területet vásárolhasson. Végül 1982-ben, öt év elteltével Rinpoche megkapta a helyi hatóságok jóváhagyását és a szükséges dokumentumokat. Ebben az évben, amikor Őszentsége a Dalai Láma Bódhgájába látogatott, felkereste az újonnan épülő kolostor helyszínét, és Rinpoche kérésére elvégezte a felszentelési szertartást. 1982-ben, harminchat éves korában Rinpoche Tibetbe látogatott, hogy rokonaival találkozzon, és tanításokat adjon. Amikor első ízben találkozott rokonaival Lhászában és Nyethangban, alig ismerték meg egymást, és be kellett mutatkozniuk egymásnak. Az öröm és a bánat érzései kavarogtak bennük. Kham Nangcsenbe érve Rinpoche felismerte a tájat, de a szerzeteseket és a helyi lakosokat nem. Rinpoche még ebben az évben engedélyért folyamodott a kínai kormányhoz, hogy a Tashi Gang (Nyethang) és a Thardzse (Nangcsen) kolostorokat újjáépíthesse. Továbbá, annak érdekében, hogy a szerzeteseket felkészítse a három évig és három hónapig tartó elvonulásra, Rinpoche számos beavatást, szóbeli átadást és tanítást adott nekik.

1983-ban Tyabdzse Kalu Rinpoche megadta az egész Rincsen Terdzö (Jamgon Kongtrul termája) beavatást a Kagyü Gyalwa Jabszének, és számos egyéb rinpochének, lámának, szerzetesnek és világi gyakorlónak a dardzsilingi Szonadában. Rinpoche is részt vett ezen a szertartáson, és megkapta az összes beavatást. 1985-ben ismét Tibetbe utazott, és különféle beavatásokat és szóbeli átadásokat adott a nangcseni szerzetesek első csoportjának, akik 1984-ben kezdték el az elvonulást. Azóta folyamatosan új szerzetesi elvonulási csoportok szerveződnek. Abban az évben Rinpoche megkapta az engedélyt a kínai kormánytól a két kolostor újjáépítésére. Rinpoche számos szobrot, thangka festményt, a Kangyur és a Tengyur teljes gyűjteményét (103 és 215 kötet) vitte magával a kolostorba. A kolostor újjáépítésének költségeit Rinpoche finanszírozta. Ugyanebben az esztendőben Rinpoche bódhgájai kolostora is elkészült, valamint felépült egy aranylemezekkel bevont, három és fél méter magas Buddha-szobor is. A kolostor falának teljes felületét Sákjamuni Buddha tizenkét cselekedetének életnagyságú ábrázolásai borítják. Beru Khyentse Rinpoche hivatalosan meghívta Őszentségét a Dalai Lámát, hogy vegyen részt a kolostor és a szobrok felszentelési szertartásán, valamint áldja meg a helyet. Őszentsége a Dalai Láma örömmel teljesítette Rinpoche minden kívánságát, sőt, még egy tanítást is adott Gampopának A megszabadulás ékköve c. művéből. Rinpoche szobrokat, dharma-szövegeket és sztúpákat ajánlott fel mandalaként annak érdekében, hogy Őszentsége sokáig éljen, és forgassa a tan kerekét a számtalan érző lény javáért. 1987-ben elkezdődtek az építkezési munkálatok, és lerakták az új Nangcsen kolostor és az Ani női rendház alapjait. Jelenleg kb. negyven szerzetesnő él a Thardzse kolostorban, ahol rendszeresen végzik a nyungne böjtös gyakorlatát. Néhányan közülük már két vagy három elvonulást is elvégeztek. Rinpoche teljes mértékben magára vállalta az itt élő szerzetesek és szerzetesnők anyagi ellátását.

Az indiai elnök avatta fel Beru Khyentse Rinpoche bódhgájai kolostorát. Rinpoche ajándékokat nyújt át az elnöknek 1988. december 23-án. India elnöke, Sri Rámaszvámi Venkatraman avatta fel Rinpoche bódhgájai kolostorát 1988. december 23-án. A vendégek között olyan személyiségek voltak, mint Bihar kormányzója és miniszterelnöke, valamint az összes bódhgájai kolostor és intézmény képviselői. A felavatási szertartás három napon át zajlott: 1988. december 23-25. Rinpoche mondta el a megnyitó beszédet, és röviden szólt a buddhizmus történetéről Indiában és Tibetben, a Kagyü hagyományvonalról és a kolostorról, valamint annak jelentőségéről és céljairól. Rinpoche az indiai elnöknek és a többi vendégnek egy tahngka-festményt, egy Sákjamuni Buddhát ábrázoló szobrot és egy kathakot ajándékozott emlékbe. Az indiai elnök viszonzásképpen személyesen adományozott egy bizonyos összeget a kolostornak. Továbbá, az indiai kormány és a nép nevében két napelemes rendszert ajándékozott a kolostornak. Erre az alkalomra Őszentsége Dilgo Khyentse Rinpoche egy kézzel írott levelet küldött, amelyben Beru Khyentse Rinpoche dharma-tevékenységét magasztalta.

A kolostor 1986-ban készült el teljesen. Azóta a tibeti buddhizmus különféle iskoláinak számos kiváló lámája látogatott el a kolostorba, hogy imaszertartásokat vezessen, tanításokat, szóbeli átadásokat és beavatásokat adjon. Éppen ezért Őeminenciája Beru Khyentse Rinpoche bódhgájai kolostora számos különféle dharma-tevékenység központjává vált. Tyabdzse Kalu Rinpoche szintén rendszeresen tartózkodott ebben a kolostorban 1986-1989 között a téli időszakokban. Minden évben bemutatta a hatalmas Mönlam imaszertartást a bódhi-fa alatt. Buddha ez alatt a fa alatt érte el a megvilágosodást. Tyabdzse Kalu Rinpoche a Sangpa Kagyü hagyomány összes tanítását és beavatását átadta Beru Khyentse Rinpochének, különös tekintettel a Hatkarú Mahakála beavatására. Tyabdzse Kalu Rinpoche akkoriban szervezte meg az első fordítói bizottságot a bódhgájai Kagyü kolostorban, és fordíttatta le angolra a Shedzse Kunkjab-ot (A tudás enciklopédiájának kincstára), Jamgon Kongtrul Rinpoche művét.

Őszentsége Dilgo Khyentse Rinpoche, Tyabdzse Kalu Rinpoche, Őeminenciája Beru Khyentse Rinpoche 1989 januárjában Beru Khyentse Rinpoche kolostorának főbejáratánál.

Tyabdzse Dilgo Khyentse Rinpoche szintén rendszeresen felkereste a bódhgájai kolostort telenként 1985-1990 között, s Beru Khyentse Rinpoche kérésére tanításokat adott, és imaszertartásokat vezetett. Mindkét rinpoche, valamint egyéb magas rangú lámák és szerzetesek elvégezték a Száz Bardo Istenség imaszertartását és egy hatalmas drubcsent, hogy dharma-orvosságokat készítsenek. Beru Khyentse Rinpoche számos tanításban részesült Tyabdzse Dilgo Khyentse Rinpochétől. Ezek között szerepelt Dzsamjang Khyentse Wangpo kabumjának összes beavatása, a titkos tantrák szóbeli átadása, a Caszum Öszel Nyingthig összes tanítása, a Longcsen Nyingthig előkészítő gyakorlataival kapcsolatos útmutatások és szóbeli átadások és a Longcsen hét kincse. Tyabdzse Dilgo Khyentse Rinpoche egy imát is írt Beru Khyentse Rinpoche hosszú életéért.

Beru Khyentse Rinpoche vidéki Nepal Manang Kagyü kolostora a Milarepa barlang és Gangapurna ófödte hegysége közelében. Rinpoche azt javasolta, hogy építsenek ide jövőre egy – a hároméves elvonulásokra alkalmas – központot a szerzetesek és a világi gyakorlók számára.

Beru Khyentse Rinpoche nepáli Boudhanath-kolostora szerzetesekkel és vendégszobákkal, öt percnyi járásra a Boudhanath Sztúpától. Az építkezések 1987-ben kezdődtek, és 1993-ra fejeződtek be.

Rinpoche temploma a nepáli Boudhanath-ban. Az építkezés 1987-ben kezdődött. A templom hat emelet magas. Külön lakrész van a szerzetesek és a vendégek számára, melynek építési munkálatai 1990-ben fejeződtek be.

Rinpoche és családja 1990-ben és 2002-ben kísérő személyzetével együtt tibeti zarándokútra indult. Többek között a következő helyeket keresték fel: Szamje-kolostor, Csempu-barlang, a Jarlung-völgy szent helyei, Gyangce Palgon Sztúpa, Tasi Lunpo Kolostor, Szakja-kolostor, Kailash-hegy, Gang Rinpoche, Co-Mepham, Manaszarovar-tó, Pretapure meleg vizű forrás és Purang Karcsang Dzsovo szent földje.  A Lhásza-Lhodrag terület déli részén, Marpa Lotszawa eredeti lakóhelyén egy kilenc emelet magas palota állt, amit Milarepa épített fel guruja utasítására. Ez az épület mára több mint nyolcszáz éves, és Milarepa minden segítség nélkül, egymaga építette fel. Rinpoche tibeti zarándokútja során ezeket a szent helyeket mind felkereste. Rinpoche még ugyanebben az évben ellátogatott szülőhelyére, a Nyethang-vidékre. A kulturális forradalom eredményeképpen a hosszú múltra visszatekintő Tashi Gang kolostor súlyos károkat szenvedett. A Szakja iskolához tartozó Csögyal Phagpa építtette 739 évvel ezelőtt, és a kolostor a mai napig őriz néhány régi tárgyat. A többi tárgyat elpusztították, kivéve egy kb. fél méter magas sztúpát, ami a Kadam Sztúpa nevet viseli, és egy család rejtette el, akik túlélték a kulturális forradalom pusztításait. Rinpoche akkor vásárolta meg a sztúpát a családtól, amikor először látogatott Tibetbe 1982-ben, és az egyik rokonánál biztonságba helyezte. A sztúpát akkor vitték vissza a Tashi Gang kolostorba, amikor a kínai kormány 1990-ben engedélyezte az épület újjáépítését. Az anyagi források hiánya miatt azonban nem sikerült elvégezni a felújítási munkálatokat. Ezt követően Rinpoche segített az újjáépítési munkálatokban. A templom két emelete nem sérült, viszont ki kellett festeni, és a szobrok is hiányoztak belőle, így mindent újjá kellett építeni. Rinpoche még egye emeletet, valamint egy szerzetesi lakrészt, könyvtárat, konyhát, vendégházat és egy kis boltot építtetett a kétemeletes épületre, hogy a kolostor némi bevételre tehessen szert. A kolostor második emelete ad otthont Mahakála szentélyének. A szentélyt újjáépítették, és Hévajra hét méter magas agyagszobrát is elhelyezték benne. A Mahakála szentélyben számos festmény található, amelyek a Szakja iskola régi dharma-védelmezőit és istenségeit ábrázolják. Rinpoche a kolostornak ajándékozta azt a különleges sztúpát, amit eredetileg Csögyal Phagpa, a kolostor alapítója építtetett. Ezen felül számos szobor és vallásos szöveg érkezett ide Indiából. 1992-ben Rinpoche anyagilag támogatta a kolostor előtt álló Namgyal Sztúpa megépítését. Ebben található Namgyalma szobra, és egy két méter magas mani-kerék. Az eredeti Namgyal Sztúpát a kulturális forradalom idején lerombolták. Rinpoche 1987-ben fogott bele a nangcseni Thardzse kolostor felépítésébe, s a munkálatok 1995-ben fejeződtek be. 2008-ban kiderült, hogy a fő szentélycsarnok az összeomlás szélén áll, és fel kell újítani. Azóta Rinpoche építtetett egy hét emeletes szentélycsarnokot, melynek megnyitója 2015. július 20. A fő szentélycsarnokban Sákjamuni Buddha (10 méter magas), Dipankara Buddha (7  méter magas), Maitréja Buddha (7 méter magas), Sáriputra (3 méter magas) és Moggallana (3 méter magas) szobrai állnak, valamint Guru Rinpoche, Amitábha, Gyógyító Buddha és Ezerkarú Csenrézi szobrai is megtalálhatók ebben a teremben. A fő szentélycsarnok első emeletén Mahakála, Mahakáli és Dorje Drollö szentélyei, valamint negyvenöt – a Kagyü hagyományvonalat ábrázoló – thangka és két nagy mani-kerék található. Rinpoche 1997-ben nyolc sztúpát emeltetett a kolostor köré, melyek négy és fél méter magasak.

IRATKOZZ FEL!

Töltsd ki az alábbi mezőket és elsőként fogsz értesülni a legújabb híreinkről